Van psychopathologie naar de esthetiek van contact

Narcisme. Borderline. Antisociaal. Theatraal. Autisme. Depressie. Burn-out. Angststoornissen. Hoogbegaafdheid. HSP (Highly Sensitive Person). ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADD (Attention Deficit Disorder). PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) of PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). 

De moderne typeringen en diagnoses van menselijk gedrag kunnen ondersteunend zijn voor mensen om hun eigen gedrag beter te begrijpen en om in algemene termen te praten waar mensen last van hebben. Ze benadrukken echter voornamelijk de symptomen. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de onderliggende beweegreden die tot de symptomen geleid kunnen hebben en denk en praat in termen van ‘fenomenen’ en ‘dynamieken’. Misschien herken jij jezelf in deze soms tegenstrijdige beweegredenen en inspireren ze je om jezelf te ontplooien.

Ik werk met mensen die:

 • Verlangen naar geluk en tevredenheid maar zich vaak machteloos en besluiteloos voelen en vast zitten in de dynamiek tussen hun verlangens en angsten.
 • De neiging hebben om hun gevoelens te onderdrukken, te rationaliseren en te vermijden waardoor ze zichzelf niet durven zijn in het contact met anderen.
 • Zich willen bekwamen in ‘de kunst van het ongelukkig zijn’.
 • Willen leren voelen met hun hoofd en leren denken met hun hart maar niet weten hoe.
 • Door hun relationele situatie in contact komen met de dynamiek van het samengestelde gezin.
 • Gevoelens van razernij, woede, boosheid en irritatie willen leren hanteren.
 • Worstelen met het toelaten van gevoelens van verdriet en zich hierdoor vaak zwaarmoedig en angstig voelen en daar verantwoording voor willen nemen.
 • Rouw willen integreren in hun dagelijks bestaan.
 • Vanwege seksueel misbruik in hun jeugd nu worstelen met hun seksuele identiteit, seksuele geaardheid en actief slachtofferschap.
 • Als daders gestigmatiseerd worden door de maatschappij en bereidwillig zijn om het hoe en waarom van hun daderschap te onderzoeken en hier verantwoordelijkheid voor willen nemen.
 • Willen onderzoeken hoe het komt dat ze slecht slapen en moeilijk kunnen ontspannen.
 • Op een andere manier contact willen maken met hun lichaam omdat ze de betekenis van  lichamelijke klachten willen begrijpen.
 • Overweldigende ervaringen vanuit hun verleden of heden willen integreren in wie ze nu zijn.
 • Die aan de ene kant streven naar perfectionisme (het ideaalbeeld over zichzelf) en aan de andere kant worstelen met gevoelens van schaamte, schuld of minderwaardigheidsgevoelens (negatief zelfbeeld).
 • Die een deel van zichzelf verloochenen omdat ze zich vaak vergelijken met anderen en de neiging hebben om hun waardigheid te laten bepalen door het veronderstelde oordeel van anderen.
 • Hun jarenlange beperkende oplossing (inefficiënte coping als eten, drugs, alcohol, gokken, winkelen, seks, games, internet of ander destructief gedrag) willen omzetten in gedrag dat hun authenticiteit en levenslust herstelt.
 • Zich belemmerd voelen door beperkende overtuigingen.
 • Zich willen verbinden met anderen en met de situatie waarin ze verkeren door het dilemma tussen autonomie en verbondenheid bewust en relationeel te doorgronden.
 • Er naar verlangen om emotioneel intieme relaties te ontwikkelen en tegelijkertijd ook alleen willen kunnen zijn en zichzelf als aangenaam gezelschap willen kunnen ervaren.
 • Gevoelens van eenzaamheid, verlorenheid en onbegrip ervaren en er naar verlangen om in een sociaal veilige omgeving hier ontwikkeling in te brengen.
 • Hun waarden en zingeving willen herijken aan wie ze nu zijn en waar ze nu staan door een bezinningsmoment in hun leven te creëren.
 • Geïnteresseerd zijn in de ‘hier en nu visie’ en de helderheid van stilte, gewaar zijn en mindfulness praktiseren en dit daadwerkelijk willen integreren in hun dagelijks leven.
 • De ‘transpersoonlijke dimensie’ van het dieper ontwikkelen van gewaar zijn (awareness), voorbij aan dat wat als persoonlijk ervaren wordt, willen exploreren door met een non dualistische zienswijze de wereld waar te nemen.

Contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.