Elk mens krijgt te maken met ‘de kunst van het ongelukkig zijn’ en vergankelijkheid. De daaruit voortvloeiende situaties zijn soms lastig te hanteren. Daar waar de traditionele geestelijke gezondheidszorg zich meer bezighoudt met de uitwassen van het symptoom, betekent psychotherapie voor mij een gezamenlijke zoektocht naar hoe jij contact maakt met je dierbaren en met je collega’s. Je leefsituatie en je werksituatie bepalen in hoge mate je welzijn en geestelijke gezondheid. Als het contact in en met met de situatie waarin je verkeert je onrustig maakt, betekent dit dat er op existentieel niveau een uitdaging ligt. 

Ben jij bereid deze uitdaging aan te gaan? Daar is namelijk moed voor nodig. Mijn manier van werken ondersteunt je om contact te maken met je belevingsstroom waar gevoelens en emoties een uitdrukking van zijn.

Gestalttherapie

Mijn hoofdspecialisaties zijn Gestalttherapie en Traumaseksuologie. Daarnaast heb ik veel ervaring als Verslavingscounsellor.  Gestaltpsychotherapie heeft zich vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld als een vorm van psychotherapie in reactie op de klassieke psychoanalyse en de gedragsmatige rationele instituten. Inmiddels wordt de Gestaltbenadering breed toegepast bij mens, maatschappij en organisatie vraagstukken. Gestalttherapie is een ‘zijnsgerichte’ begeleidingsvorm die uitgaat van de ‘paradox van verandering’: mensen veranderen als ze kunnen zijn met wat nu is.

Het lichaam als leidraad

Het lichaam neemt hierin een belangrijke plaats in. Je leert om te voelen met je hoofd en te denken met je hart zodat je luistert naar de signalen vanuit je lichaam en naar de associaties vanuit je geest. Om vervolgens dit authentieke besef op creatieve wijze vorm te geven in de relaties en omstandigheden waarin je leeft.

Zijn wie je bent

Als procesbegeleider ondersteun ik jou hierin. We gaan samen onderzoeken wat je klachten en symptomen zeggen over de wat diepere laag van je bestaan. Het gaat hierbij wat mij betreft niet om ‘worden wie je bent’ maar veel meer om ‘zijn wie je bent’. Het nu, hoe lastig dit soms ook is, staat centraal. Wat beleef je nu, wat denk je, wat vind je? Het antwoord op deze vraag zegt iets belangrijks over jou in relatie met jouw situatie.

Contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.