Fritz Perls, de grondlegger van Gestalttherapie, defineert agressie als ‘een biologische kracht die aanzet tot actie met een neutrale betekenis’. Mij spreekt deze definitie aan omdat het oordeel of agressie goed of slecht is hiermee wegvalt.

Agressie is een gegeven en betekent dat er iets belangrijks aan de hand is. Er zit een duidelijke hulpvraag in agressie verborgen en deze samen met mijn cliënt ontrafelen in therapie vind ik een uitdagende en fascinerende klus. Dat wat je voelt, ruikt, proeft, denkt en ervaart oprecht in contact brengen.

Mensen die worstelen met een haperende agressiehantering komen vaak radeloos mijn praktijk binnen. Ze begrijpen zelf vaak niet hoe het zo uit de hand kan lopen. Of ze begrijpen niet hoe het komt dat ze zo apathisch worden. Bevroren raken. In mijn praktijk gaan we gezamenlijk onderzoeken wat agressie is, wat het met je doet, waar het vandaan komt om vervolgens te kijken hoe je dit kunt hanteren.

Doel van de behandeling

Je leert je eigen agressie kenbaar te maken waardoor het je gaat lukken om verbindingen aan te gaan met mensen en situaties die belangrijk voor je zijn. Je gaat ervaren dat agressie een onvervulde behoefte in zich heeft en verlangt naar werkelijk contact. Je gaat grenzen voelen, stellen en hanteren. Tegelijkertijd leer je het verschil tussen agressie en geweld. Gewelddadig gedrag is destructief en vernietigd de mogelijkheid tot contact. Je maakt kennis met je eigen schaduw en accepteert dat deel in jou wat je wanhopig verborgen probeert te houden voor de buitenwereld.

Contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.