Supervisie

Supervisie is een van de belangrijkste leervormen om persoonlijke en professionele aspecten te integreren. Je gaat inzicht krijgen in je eigen mogelijkheden en beperkingen, je gedachten en gevoelens, je onvervulde behoeftes en angsten. Je leert op praktische en esthetische wijze je inzichten, idealen en theoretische opvattingen als professional gestalte te geven.

Doel en werkwijze van supervisie

Mijn benadering is ervaringsgericht, experimenteel en existentieel. Als EAGT en NVAGT erkende Gestaltsupervisor ligt mijn focus op het vergroten van gewaarzijn. De verbinding tussen hier en daar, tussen toen en nu, op voorgrond en achtergrond staat centraal. We maken de beweging van inhoud naar beleving via experimenten die het leerproces van jou en je client bevorderen. Proces en contact zijn hierin sleutelbegrippen en je eigen casuïstiek is steeds het uitgangspunt.

Ervaren professionals

In mijn praktijk kan je zowel individuele supervisie als supervisie in een groep volgen. Meestal zijn dat groepjes van drie of (maximaal) vier personen die een dagdeel samen komen. Individuele supervisie is vaak wat persoonlijker. Het voordeel van groepssupervisie is dat je veel van het leerproces en de aandachtspunten van je collega’s kunt leren, terwijl de kosten dan gedeeld worden en je supervisie-uren (voor studie of de herregistratie bij beroepsvereniging) sneller oplopen.

Contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.