Volg jij een opleiding tot psycholoog, therapeut, coach of counselor? Dan weet jij dat het een vereiste is om zelf een leertherapietraject te volgen. Alleen op deze wijze kan jij de opgedane kennis werkelijk integreren in jezelf. Bij psychotherapeutische en psychosociale opleidingen en beroepsverenigingen is het volgen van een leertherapietraject een voorwaarde om te kunnen afstuderen. De Nederlands Vlaamse Associatie Gestalttherapie (NVAGT) vereist bijvoorbeeld 250 uur leertherapie bij studenten die zijn afgestudeerd bij erkende Gestaltopleidingen.

Vanuit de filosofie ‘je kunt met je cliënten slechts zo diep gaan als dat je zelf geweest bent’ is het belang van leertherapie overduidelijk. Ervaring krijgen in het werken met cliënten, het doorwerken, doorleven en duiden van eigen levensthema’s is voor de therapeut in spé van essentieel belang.
Paul Verhaege, een gevierd schrijver en psychoanalyticus, stelt ‘leiderschap, waaronder het vak therapeut valt, begint met een goede intieme verhouding met jezelf; iemand die op een authentieke manier functioneert, is beter in staat tot contact met de ander’.
Anton Hafkenscheid en Moniek Thunissen hebben in verschillende onderzoeken aangetoond dat de persoon van de therapeut invloed heeft op de uitkomst van therapie.

Doel en werkwijze van leertherapie

Samen gaan we kijken welke gevoelens weerstand bij je oproepen, wanneer kom jij bijvoorbeeld met schuld en schaamte in contact? Het kan namelijk zijn dat wanneer jij als therapeut terugdeinst voor bepaalde gevoelens in jezelf dat je dergelijke gevoelens ook bij je cliënten niet kunt, wilt of durft te faciliteren. Inzicht in je culturele achtergrond, je eigen aardigheden, is van wezenlijk belang voor je professionaliteit.

Leertherapie is tevens gericht op het bewust ervaren van wat er in de therapeutische relatie gebeurt en hoe je dit gebruikt om samen met je cliënt gewaarzijn te faciliteren. We gaan samen kijken naar mogelijke interventies en onderzoeken hoe deze relateren aan bestaande theoretische inzichten. Het is belangrijk dat jij in contact met mij je eigen visie en stijl ontwikkelt en daarom zal ik regelmatig vragen hoe jij dat ziet en ervaart. 

Ervaren professionals

Zelf vind ik het zinvol om vanuit mijn verlangen mijn werkwijze voortdurend te evalueren en mij te verdiepen in bepaalde thema’s één of meerdere sessies leertherapie te doen. Regelmatig ben ik als therapeut zelf in leertherapie. Ook ervaren collega’s adviseer ik van leertherapie gebruik te maken. Het weer ervaren van ‘de rol van de cliënt’ kan erg ondersteunend zijn. Want ook wij professionals hebben te maken met de ‘lastigheid’ van het leven.

Contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.